Rustig, vriendelijk, stijlvol en respectvol


Rustig, vriendelijk, stijlvol en respectvol

Na een ziekbed van 4 weken is onze lieve mam, oma en kleine oma op 16 oktober 2015 op 86-jarige leeftijd overleden. Het ging allemaal zo snel. Te snel. We waren ontredderd en erg verdrietig.

We hebben Uitvaartzorg van Stad tot Wad gevraagd om samen met ons de uitvaart en alles wat daaraan vooraf gaat te regelen. Het eerste telefonische contact met Martha Davids was uitermate plezierig. Ze legde uit hoe alles in z’n werk ging.
Na het overlijden van mam hebben we Monique van Mil, die aula Memory in Warffum beheert en samenwerkt met Ebel Kremer, gebeld. We hebben een prachtige ongelakte eco-kist uitgezocht met katoenen bekleding. We wisten niet dat dit bestond. Alles puur natuur zoals mam het gewild zou hebben. Monique heeft mam verzorgd en aangekleed. Dat heeft ze fantastisch gedaan. Uit verhalen hadden we gehoord hoe een overledene in Groningen door met goud behangen en beringde mannen van een uitvaartverzorger letterlijk aan handen en voeten de kist in werd “gejonast”. Onze grote angst was dat dit een normale gang van zaken was. Gelukkig hebben we gezien dat dit ook anders kan. Monique en de chauffeur van de rouwwagen hebben dit met respect en in alle rust gedaan.
’s Middags hebben de heer Kremer en Monique alles met ons doorgesproken en werden er allerlei punten aangestipt zodat niets zou worden vergeten. Bepaalde dingen die normaal door een uitvaartverzorger worden gedaan wilden we graag zelf doen. Dit was helemaal geen probleem.
Omdat ik zelf de afscheidsrede wilde houden en de muziek heb uitgezocht, hebben we bij Ebel Kremer en Martha Davids thuis in Uithuizen alles nog weer doorgesproken. We werden daarbij uitermate vriendelijk ontvangen.
De kleinkinderen, die van ver moesten komen, wilden in het crematorium oma voor de laatste keer zien en een tekening van een achterkleinkind in de kist leggen. Het kon allemaal. Geen moeite was teveel. Op de plechtigheid kijken we met een goed gevoel terug.

Nu we in rustiger vaarwater geraken komen we aan rouwverwerking toe.
Onze grote dank gaat uit naar Ebel Kremer, Martha Davids, Monique van Mil en de chauffeur van Uitvaartzorg van Stad tot Wad. En dan ZORG met hoofdletters. Rustig, vriendelijk, stijlvol en respectvol in alles wat ze hebben gedaan. We zijn hun zeer erkentelijk. Degenen die hiernaar vroegen hebben we dit ook verteld en “van Stad tot Wad” van harte aanbevolen.

Warffum/Doezum, Ria Weesies – van Dijk

Foto's

 
 

Bekijk ook

Uitvaartverzorging is een vak

Fijn dat ondanks de hitte pa thuis opgebaard kon worden. Dank jullie voor de fijne hartelijke begeleiding. Uitvaartverzorging is een vak en dat vak verstaan jullie.
Lees het hele bericht

Zorgvuldige en respectvolle afscheid

We willen jullie allemaal bedanken voor de zorgvuldige en respectvolle wijze van afscheid nemen. 
Lees het hele bericht