Herdenking overleden kinderen weer in Eenrum


Een kaarsje branden, de namen noemen, herinneringen ophalen en samen stilstaan bij het verlies van een kind. Op zondag 8 december wordt er in het kader van Wereldlichtjesdag weer een lichtjesavond georganiseerd in de Notoarestoen in Eenrum. De tuin is geopend vanaf 18.15 uur en de bijeenkomst begint om 18.30 uur.  Iedereen is welkom om stil te staan bij het kind dat wordt gemist.

Ontstaan van Wereldlichtjesdag

Jaarlijks, op elke tweede zondag in december, wordt ‘Wereldlichtjesdag’ gehouden. Op deze dag, om 19.00 uur ‘s avonds, steken mensen over de hele aarde kaarsjes aan ter nagedachtenis aan, op welke wijze dan ook, overleden kinderen. Zo wordt de wereld letterlijk even wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben, en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. ‘Worldwide Candle Lighting’ is ontstaan in 1997 in Amerika. Inmiddels worden er nu op de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen gebrand voor alle overleden kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken voor een overleden kind. Zo gaat er een lint van licht over de wereld.

Op Wereldlichtjesdag staan we stil bij de overleden kinderen die we meedragen in het hart en in verbondenheid in het licht zetten

Stilstaan bij het verlies van je kind

Voor de vijfde keer wordt deze bijzondere bijeenkomst gehouden in de beslotenheid van de Notoarestoen aan het Ernstheemsterpad in Eenrum. Iedereen is welkom om samen met anderen die hetzelfde hebben doorstaan stil te staan bij het verlies van je kind, omringd door lichtjes en elkaars steun. Of het nu om een pasgeboren baby of volwassen kind gaat, of je nu vader, moeder, broer, zus, opa, oma, oom, tante of een vriend of vriendin bent. En of je het kind pas heel kort of al heel veel jaren mist.

Verbondenheid

Het ontsteken van alle kaarsen en het noemen van de namen is en blijft een heel bijzonder moment: kinderen die er niet meer zijn, maar toch bestaan - kinderen die herinnerd worden en niet vergeten mogen worden - en weten dat je niet alleen bent. Niet alleen de mensen die kinderen hebben verloren ervaren de bijeenkomst als heel bijzonder, maar ook de groep die de lichtjesdag organiseert en vorm geeft.

We ontsteken de kaarsen en noemen de namen brengen warmte en licht, voelen de kracht van samen

Programma

De tuinhekken staan zondag 8 december vanaf 18.15 uur weer open voor belangstellenden. Voor iedereen staat er een kaarsenpotje klaar en zijn er weer hartjes om in de hartenboom te hangen. Het programma begint om 18.30 uur. Dit jaar is er een kort openingswoord door Marjan Stel uit Uithuizermeeden. Zij verloor haar oudste zoontje kort na de geboorte. Ook nu is er weer muziek en zijn er troostende woorden. En natuurlijk worden de namen genoemd van de kinderen die gemist worden, hardop of in gedachten. Om precies 19.00 uur worden de kaarsjes aangestoken. En voor wie daar behoefte aan heeft is er na afloop koffie, thee of warme chocolademelk. Aan de deelname aan de lichtjesavond zijn geen kosten verbonden.

Als u de naam van uw overleden kind(je) tijdens de bijeenkomst wilt laten horen, kunt u dat doorgeven via onderstaande e-mailadressen:
-           michielenhilda@hotmail.com
-           catjahavinga@live.nl
-           info@uitvaartzorgvanstadtotwad.nl

Wilt u meer weten over het programma of over het bijwonen van de bijeenkomst? Neem dan gerust contact met ons op.

hartjes in de boom
 
 

Bekijk ook

Belangrijke informatie omtrent het Corona virus

Vanaf zondag 15 maart 18.00 uur gelden de volgende regels van RIVM en BGNU: Het gezelschap dat een uitvaartplechtigheid bijwoont mag niet groter zijn dan maximaal 30 personen (dit is exclusief de medewerkers van Uitvaartzorg van Stad tot Wad en de medewerkers van de locatie waar het afscheid plaatsvindt). Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Het aantal personen dat de uitvaart mag bijwonen is afhankelijk van de grootte van de ruimte waar het afscheid plaatsvindt, zodat afstand tussen alle aanwezigen gegarandeerd is.  Er is na de plechtigheid op de afscheidslocatie geen gelegenheid om nog samen te zijn en koffie of thee te drinken. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde regels. Uitvaarten mogen vanaf 15 maart alleen telefonisch besproken worden. De gemaakte afspraken bevestigen we per e-mail waarbij we u vragen deze mail voor akkoord te bevestigen.
Lees het hele bericht

Intieme sfeer tijdens Wereldlichtjesdag in Eenrum

In de kerk van Eenrum werd zondag 8 december Wereldlichtjesdag gehouden. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werd stilgestaan bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Dat Wereldlichtjesdag belangrijk is bleek wel door de vele belangstellenden.
Lees het hele bericht

Open huis bij uitvaartverzorger druk bezocht

Het open huis dat Uitvaartzorg van Stad tot Wad zaterdag 28 september hield was druk bezocht. Ieder jaar stelt de uitvaartverzorger belangstellenden in de gelegenheid om een kijkje te komen nemen in het bedrijfspand aan de Edama 8 in Uithuizen. Deze keer was het thema de duurzame of groene uitvaart.
Lees het hele bericht