Open huis bij uitvaartverzorger: naar een duurzame uitvaart


Ieder jaar stelt Uitvaartzorg van Stad tot Wad belangstellenden in de gelegenheid om een kijkje te komen nemen in het bedrijfspand van de uitvaartverzorger aan de Edama 8 in Uithuizen. Ook dit keer wordt de rode loper uitgelegd. Het open huis vindt plaats op zaterdag 28 september van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Duurzame uitvaart

Het thema is deze keer duurzame, of groene uitvaart. Een groene uitvaart is een uitvaart die het milieu zo min mogelijk belast. Steeds meer mensen vinden duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Er zijn tijdens het open huis dan ook veel mogelijkheden te zien die een uitvaart milieuvriendelijker maken. De loopkoets die de uitvaartverzorger het afgelopen jaar heeft aangeschaft staat er natuurlijk. Voor rouwvervoer over een kortere afstand is deze koets een goed alternatief om het milieu te sparen. Er staan een aantal duurzaam gemaakte kisten en biologisch afbreekbare urnen uit de collectie van de uitvaartverzorger uitgestald. Er is te zien hoe op een natuurlijke manier gekoeld kan worden en zijn er biologisch geteelde rouwbloemen.

Aan dit open huis wordt medewerking verleend door Natuurbegraafplaats Hillig Meer uit Eext.

Herdenkingsplek

De helemaal vernieuwde Herdenkingsplek van de uitvaartverzorger past ook bij de groene uitvaart. Op deze afgeschermde plek kunnen nabestaanden hun dierbare herdenken met woorden en foto’s. Via hun eigen social media kunnen zij de herdenkingsplek verspreiden, zodat er steunbetuigingen geplaatst kunnen worden of herinneringen gedeeld. Zo ontstaat er een dierbare plek waar herinneringen aan de overledene worden samengebracht.

Tijdens het open huis is er een voorbeeld van een online herdenkingsplek te bekijken.

En verder

Dit afgelopen jaar is er voor Uitvaartzorg van Stad tot Wad een nieuw bedrijfsfilmpje gemaakt en over Wiegekindje is er een kort filmpje opgenomen. Beide films zijn tijdens het open huis te zien. De films zijn gemaakt in samenwerking met Sarah Stiles van Hogeland Films. In het afgelopen jaar is ook de rijdende baar die op de begraafplaats gebruikt wordt grondig opgeknapt. Deze heeft nu een traditionele grijze bekleding en een frisse rode.

Er worden tijdens dit open huis weer een aantal mogelijkheden van de samenwerking tussen Wiegekindje (onderdeel van de uitvaartverzorger) en Uitvaartzorg van Stad tot Wad getoond. Nieuw is het Sterrenwagentje voor een begrafenis, waarmee ouders samen hun kindje naar het grafje kunnen brengen.

En natuurlijk kunnen er tijdens het open huis ook weer vragen gesteld worden over de financiële zaken rondom een uitvaart. Het is belangrijk om vooraf te weten welk budget er beschikbaar is voor de uitvaart. Is er een uitvaartverzekering? Of is er voldoende eigen geld? Een deskundige op verzekeringsgebied is aanwezig om vragen te beantwoorden. Maar ook als de begrafenis of crematie voorbij is biedt Uitvaartzorg van Stad tot Wad ook steun en begeleiding. Namens de uitvaartverzorger zet Nabestaandenzorg alle financiële zaken op een rij, zodat zorg over de toekomst weggenomen wordt en nabestaanden aan echte rouw toekomen.

Bloemenabonnementen voor winnaars kennisquiz en warme suggestie uitvaart

Op 21 september is Uitvaartzorg van Stad tot Wad aanwezig op de jaarmarkt in Uithuizen. Daar kunnen belangstellenden hun kennis weer testen door de vragenlijst van de kennisquiz in te vullen. Deze keer is het thema van de quiz uiteraard de groene uitvaart. Daarnaast is het mogelijk om een suggestie op te schrijven voor een warmhartig idee voor de uitvaart: wat mist u? Wat is voor u belangrijk bij een uitvaart en wat biedt u troost?

Degene die de meeste vragen van de kennisquiz goed beantwoord heeft en degene die het meest warmhartige idee voor de uitvaart heeft, ontvangen van Uitvaartzorg van Stad tot Wad een bloemenabonnement schoon geteelde bloemen.

De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens het open huis, tussen 15.30 en 16.30 uur.

Van harte uitgenodigd

“In het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest.” vertelt Ebel Kremer. “Behalve de uitvaartwijzer, waarbij mensen door stap voor stap de vragen in te vullen kunnen bekijken welke uitvaart bij hen past, zijn alle nieuwe ontwikkelingen te zien tijdens het open huis. Over de uitvaartwijzer informeren we binnenkort.

We nodigen iedereen van harte uit een kijkje bij ons te nemen en zich te laten informeren over een duurzame uitvaart. Voor alle belangstellenden is er een kleine, duurzame bloemenattentie, zowel op de jaarmarkt als bij het open huis.”

De loopkoets, een onderdeel te zien tijdens het open huis
 
 

Bekijk ook

Belangrijke informatie omtrent het Corona virus

Vanaf zondag 15 maart 18.00 uur gelden de volgende regels van RIVM en BGNU: Het gezelschap dat een uitvaartplechtigheid bijwoont mag niet groter zijn dan maximaal 30 personen (dit is exclusief de medewerkers van Uitvaartzorg van Stad tot Wad en de medewerkers van de locatie waar het afscheid plaatsvindt). Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Het aantal personen dat de uitvaart mag bijwonen is afhankelijk van de grootte van de ruimte waar het afscheid plaatsvindt, zodat afstand tussen alle aanwezigen gegarandeerd is.  Er is na de plechtigheid op de afscheidslocatie geen gelegenheid om nog samen te zijn en koffie of thee te drinken. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde regels. Uitvaarten mogen vanaf 15 maart alleen telefonisch besproken worden. De gemaakte afspraken bevestigen we per e-mail waarbij we u vragen deze mail voor akkoord te bevestigen.
Lees het hele bericht

Intieme sfeer tijdens Wereldlichtjesdag in Eenrum

In de kerk van Eenrum werd zondag 8 december Wereldlichtjesdag gehouden. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werd stilgestaan bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Dat Wereldlichtjesdag belangrijk is bleek wel door de vele belangstellenden.
Lees het hele bericht

Herdenking overleden kinderen weer in Eenrum

Een kaarsje branden, de namen noemen, herinneringen ophalen en samen stilstaan bij het verlies van een kind. Op zondag 8 december wordt er in het kader van Wereldlichtjesdag weer een lichtjesavond georganiseerd in de Notoarestoen in Eenrum. De tuin is geopend vanaf 18.15 uur en de bijeenkomst begint om 18.30 uur.  Iedereen is welkom om stil te staan bij het kind dat wordt gemist.
Lees het hele bericht